Lilleby skole ligger i bydelen Lademoen i Trondheim, på østsiden av byens sentrum.

 

I det gamle bygget fra 1911 ligger en lang skolehistorie, fra dette var byens nyeste signalbygg med på det meste 1000 elever, til vi i dag bare har en klasse på hvert trinn.

 

Selv om Lilleby er en liten barneskole i Trondheimsmålestokk, er vi en skole med et stort hjerte og et stort mangfold.  Vi kan smykke oss med at elevene våre representerer store deler av kloden, og at en tredel har flerspråklig bakgrunn. Her beherskes mer enn 20 språk.

 

God språkopplæring har over tid vært skolens viktigste satsingsområde. Grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, muntlig bruk av språket og regning  står i fokus , sammen med utvikling av digitale ferdigheter. Vi jobber med systematisk begrepsopplæring på alle nivå og har startet utprøving og opplæring innenfor sjangerpedagogikken.

 

 

Lilleby er praksisskole og tar blant annet imot studenter fra Høgskolen i Sør-Trøndelag. Fra høsten 2014 deltar vi i forskningsprosjektet «Språkbruk og språkutvikling i matematikk, LaUDiM».

 

Lilleby skoles visjon: Vi gir framtida et løft … hver dag!