Charlottenlund barneskole feirer 50 år i 2014 og dette har vi markert gjennom hele året.

Skolen ligger i nordøstlig retning i Trondheim med flotte uteområder og gode lærings- og aktivitetsmuligheter i vårt nærmiljø. Vi er byens største barneskole. Her arbeider og lærer omkring 696 elever og 95 ansatte.

De ansatte har en variert og sammensatt faglig kompetanse og erfaring. I tillegg til lærere og førskolelærere er barnevernspedagoger, vernepleiere, barne- og ungdomsarbeidere, assistenter og kokk blant de yrkesgruppene som er representert hos oss. Ansatte gjør sitt beste for å fylle Charlottenlund barneskole sin visjon "Vær sammen – Lær sammen".

Skolens verdier er RAUS, UNDRENDE, ENGASJERT

Skolens fokusområder:

  • Lese- og skriveopplæring
  • Vurdering for læring
  • Matematikk
  • Læringsmiljø/LØFT

Vi har tett samarbeid med flere kompetansesenter, spesielt Skrivesenteret. Gjennom et av disse samarbeidsprosjektene har vi utviklet en egen plan for begynneropplæring i lesing/skriving. Vårt fokus på veiledet skriving har vakt stor interesse også utenfor skolen vår. Vi har de siste årene hatt fast skolebesøk en dag pr måned. 

Skolen er fordelt på 4 bygg, hovedbygg, brakke, paviljong og ny-paviljong.

Skolen er praksisskole og tar hvert år imot studenter fra Høgskolen i Sør-Trøndelag.