De to prosjektskolene er Charlottenlund barneskole og Lilleby skole.

Mer om de to skolene finnes under nedtrekksmenyen "Prosjektskoler"