Medlemmer av referansegruppen:

Professor Hilda Borko, Stanford University, USA

Professor Barbara Jaworski, Loughborough University, UK

Professor Jeppe Skott, Linnéuniversitetet, Sverige

Professor Raymond Bjuland, Universitetet i Stavanger

Professor Martin Carlsen, Universitetet i Agder

Leder Kjersti Wæge, Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen