LaUDiM (Language Use and Development in the Mathematics classroom) er et kompetanseutviklingsprosjekt støttet av Norges forskningsråd gjennom FINNUT-programmet. Hovedmålet med prosjektet er å få større kunnskap om læringsmiljøets betydning for utvikling av de yngste elevenes matematiske tenkning og forståelse, samt deres evne til å framstille matematikk både muntlig og skriftlig. Dette innebærer også evnen til å diskutere matematikk og til å argumentere for og begrunne hvorfor noe er riktig eller ikke. Det er også et mål å utvikle kunnskap om hvordan erfarne og fremtidige lærere kan legge til rette for et miljø som støtter og stimulerer elevenes utvikling av helhetlig matematisk kompetanse. I prosjektet samarbeider pedagoger og matematikkdidaktikere fra NTNU med lærere og elever ved to barneskoler i Trondheim.

LaUDiM-prosjektet nærmer seg slutten og arrangerer i den anledning en konferanse i Trondheim 28.-29. november 2018. Konferansen ligger i tilknytning til den årlige Novemberkonferansen som arrangeres av Matematikksenteret. I år holdes denne 27.-28. november og har tittelen Her kan det læres! LaUDiM-konferansen starter etter lunsj 28. november med plenumsforedrag som er felles med Novemberkonferansen.

LaUDiM-konferansen retter seg mot forskere, lærerutdannere og lærere i Norden med interesse for matematikkundervisning på barnetrinnet og overgangen mellom barnehage og grunnskole. På konferansen blir det en blanding av plenumsforedrag og parallelle sesjoner. Konferansespråket er norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Konferansen holdes på Scandic Lerkendal

 

Plenumsforedragsholdere er:

Alle plenumsforedrag vil være i Mesanin 1.

Program

Onsdag 28. november

11:55-12:55 Lunsj (valgfritt)

12:55-13:45 Johan Lithner - Att undervisa matematik imitativt eller kreativt (sammen med Novemberkonferansen i San Siro 1 og 2)

13:45-14:00 Kaffepause med noe å bite i

14:00-14:15 Åpning av konferansen

14:15-15:15 Susanne Prediger - Promoting Teachers' Pathways towards Expertise for Language-Responsive Mathematics Teaching - a Design Research Study

15:15-15:30 Kaffepause med noe å bite i

15:30-17:15 Parallelle sesjoner

 

Mesanin 1

Brassesparket

15:30-

16:00

Vivi Nilssen: 

Orchestrating whole class dialogues - a case study of a teacher of second graders

Benedikte Grimeland og Svein Arne Sikko:

IBL og matematisk literacy på småskulesteget

16:05-

16:35

Martin Carlsen, Ingvald Erfjord og Per Sigurd Hundeland: 

An analysis of two kindergarten teacher's orchestration of mathematical activities: Choices and reasons

Åsmund Gjære:

Fourth graders' mathematical noticing

 

16:45-

17:15

Heidi Dahl, Karoline Dragvoll, Torunn Klemp og Vivi Nilssen:

Collaboration in mathematics - What stimulates and what impedes mathematical progress?

Jorryt van Bommel, Hanna Palmér:

Combinatorics in preschool class - systematization and representation

  

 

19:00: Konferansemiddag

 

Torsdag 29. november

08:30-09:30 Heidi Strømskag - Didactical design for the mathematics classroom

09:30-09:45 Kaffepause med noe å bite i

09:45-11:30 Parallelle sesjoner

 

Mesanin 1

Brassesparket

09:45-10:15

Torunn Klemp:

"Okey?" - Teacher communication in mathematics supporting young pupils' agency

Pernille Friis, Heidi Dahl og Siri-Malén Høynes:

Second grade pupils' understanding of "one half"

10:20-

10:50

Gry Tuset:

Learning to fail better - Preservice teachers' talk about problems of practice using video as an instructional resource

Hanna Palmér:

Lära matematik i och av lek

11:00-

11:30

Kristin Arnesen, Ole Enge, Kirsti Rø, Anita Valenta:

Initial participation in a reasoning and proving discourse in elementary teacher education

Judy Sayers:

The Foundational Number Sense Project: Interim findings and new directions

 

11:30-12:30 Lunsj

12:30-14:45 Parallelle sesjoner

 

Mesanin 1

Brassesparket

12:30-

13:00

Siri-Malén Høynes, Torunn Klemp og Vivi Nilssen:

Using video-based mentoring to target the problem of representation in whole class discussions

Odd Tore Kaufmann:

Hvilke strategier bruker elever på 3. trinn i multiplikasjon, og hvordan resonnerer elevene kring disse strategiene i klasserommet

13:05-

13:35

Raymond Bjuland, Janne Fauskanger:

The challenge of providing instructional support in mentoring conversations with mathematics student teachers in field practice

Heidi Dahl:

Barns bruk av tegninger i tekstoppgaver innen multiplikasjon/divisjon

13:40-

14:10

Andrea Eikset, Toril Eskeland Rangnes, Magni Hope Lossius, Silke Lekaus og Trude Fosse:

Språklig mangfold som kilde for meningsskaping i matematikk?

Oda Tingstad Burheim og Frode Rønning:

Aspekter ved multiplikative strukturer

14:15-14:45

Tamsin Meaney, Toril Eskeland Rangnes:

Språklig mangfold i matematikkundervisning i de nordiske landa fra 2008-2018

Ove Gunnar Drageset:

Læraren som moderator: Korleis enkle grep frå dramafaget kan endre samtaler i matematikk

 

14:45-15:00 Kaffepause med noe å bite i

15:00-16:00 Christine Howe - Classroom dialogue and student attainment: what really matters for primary school mathematics

16:00-16:20 Avslutning av konferansen 

 Påmeldingsfristen er nå ute.

Hilsen programkomiteen,

Frode Rønning, Vivi Nilssen, Siri-Malén Høynes